Välkommen till KPMG:s Finansnätverk | KPMG | SE
close
Share with your friends

Välkommen till KPMG:s Finansnätverk (Malmö)

Tema Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) och Nya betaltjänstdirektivet (PSD2).

25 September 2018, 9:30AM - 3:30PM, CET

Boka direkt

Nätverksträffen kommer ha temat IDD och PSD2 och leds av våra specialister Emma Andersson och Staffan Agelii, båda från KPMG Financial Legal Services.

Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD) ska börja tillämpas den 1 oktober 2018 och genomförs i svensk lag genom en ny lag om försäkringsdistribution som ersätter nuvarande Lag om försäkringsförmedling (2005:405). Syftet med det nya regelverket avseende distribution är att öka kundskyddet oberoende av försäkringsdistributör samt frambringa en sund konkurrens på marknaden. Alla företag som utövar försäkringsdistribution omfattas av det nya direktivet, t.ex. försäkringsförmedlare och försäkringsbolag. Med det nya regelverket följer vissa förändringar såsom exempelvis ökat informationskrav avseende intressekonflikter, krav på att företag ska ha en dokumenterad produktgodkännandeprocess, skärpta krav vad gäller kunskap och kompetens hos företagets anställda etc.

Det nya betaltjänstdirektivet (PSD2) tillämpas från den 1 maj 2018 och har genomförts i Sverige genom ändringar i Lagen om betaltjänster (2010:751) samt Finansinspektionens nya och ändrade föreskrifter om verksamhet för betaltjänstleverantörer (FFFS 2018:4). Syftet med det nya betaltjänstdirektivet är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar. I kortfattade drag innebär de nya reglerna att banker inte längre har ensamrätt om sina kunders kontouppgifter och betaltjänster utan dessa ska även tredjepartsleveratörer kunna få ta del av (dvs. banker men även övriga bolag som erbjuder finansiella tjänster).

Nätverksträffen inleds med information och diskussion kring IDD och på eftermiddagen diskuteras PSD2. Vi kommer att beröra syfte och bakgrund gällande de nya reglerna samt hur företagen bör hantera regelverksförändringarna för att leva upp till de nya kraven. Har ni frågor som ni vill att vi tar upp för diskussion får ni gärna skicka önskemål om dessa till oss i förväg genom att maila Anna Landhager.

Agenda
09:30 Frukost och mingel
10:00 Introduktion av Försäkringsdistributionsdirektivet (IDD)
11:00 Företagens anpassning och praktiska arbete för att efterleva det nya regelverkskraven
11:30 Lunch
12.30 Forts Företagens anpassning och praktiska arbete för att efterleva det nya regelverkskraven
13.00 Frågor och erfarenhetsutbyte
13.30 Fika
13.45 PSD2
14:45 Frågor och erfarenhetsutbyte
15:00 Uppsummering av dagen

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 25 september 2018, kl. 10:00-15:30, frukost kl. 9:30-10:00

Plats: KPMG, Nordenskiöldsgatan 8, Malmö

Anmäl dig här: Länk till anmälan

Sista anmälningsdag: 11 september 2018

Kontakt: Anna Landhager via e-post eller telefon, anna.landhager@kpmg.se, +46 708 65 64 73

Kostnad:

Antal anmälda nätverksträffar Kostnad befintlig intern-/externrevisionskund
Kostnad övriga
1 4 500 5 000
2 4 000 4 500
3 3 500 4 000
4 3 000 3 500

 

Guide