IFRS 16 – Leases – Påbyggnad (Stockholm) | KPMG | SE
close
Share with your friends

IFRS 16 – Leases – Påbyggnad (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig kunskap om redovisning av leasing enligt den nya standarden IFRS 16 som träder i kraft den 1 januari 2019.

31 Augusti 2018, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Välkommen på kurs den 31 augusti om det nya regelverket IFRS 16

Kursinnehåll
IFRS 16 innehåller många olika inslag kopplat till leasing och flera av de bedömningar som behöver göras är svåra. I påbyggnadskursen fördjupar vi resonemangen om bland annat bedömningar om leasingperioden och diskonteringsräntan. Vi exemplifierar med några beräkningar. Vi behandlar även de effekter IFRS 16 har på redovisning av sale-and-leaseback och för leasetagare som vidarehyr. Standardens fördjupade upplysningskrav om bland annat rörliga leasingavgifter och förlängningsoptioner berörs också.

Kursen hålls också som webkurs samma tid, för dig som inte har möjlighet att närvara på plats i Stockholm. Du väljer mellan klassrumskurs och webkurs i din anmälan. Information om hur uppkoppling sker skickas ut efter sista anmälningsdag.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i företag som tillämpar IFRS och har grundkunskaper om IFRS 16.

Kursansvarig
Hans Hällefors

Föreläsare
Redovisningsspecialister KPMG

Grundkurs
Den 28 augusti hålls även en grundkurs: IFRS 16 – Leasingavtal – Grundläggande

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information:

Datum: 31 augusti
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Länk till anmälan.
Sista anmälningsdag: 24 augusti
 

Guide