IFRS 16 – Leasingavtal – Grundläggande (Stockholm) | KPMG | SE

IFRS 16 – Leasingavtal – Grundläggande (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig kunskap om redovisning av leasing enligt den nya standarden IFRS 16 som träder i kraft den 1 januari 2019.

3 Maj 2018, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Välkommen på kurs den 3 maj om den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal

Kursinnehåll
IFRS 16 innebär bland annat att leasetagare behöver redovisa alla avtal som är leasar i balans- och resultaträkningen, oavsett om de med dagens regelverk utgör operationella eller finansiell leasar. Företag behöver därför analysera vilka avtal som innehåller leasar i enlighet med definitionen i IFRS 16 och för många företag behöver stora mängder avtal gås igenom, data samlas in och registreras och beräkningar göras.

På kursen går vi igenom vad IFRS 16 innebär och de centrala inslagen i bedömningar som behöver göras. Det inkluderar bland annat genomgång av:

  • Aspekter som är avgörande för om ett avtal är eller innehåller en lease
  • Vilka typer av betalningar som inkluderas respektive inte inkluderas i beräkning av skuld och tillgång
  • Vad som ligger till grund för bedömning av längden på leasingperioden
  • Olika val som kan göras och effekter av dessa val vid övergången till IFRS 16
  • De centrala upplysningskraven.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i företag som tillämpar IFRS.

Kursansvarig
Hans Hällefors

Föreläsare
Redovisningsspecialister KPMG

Påbyggnadskurs
Den 8 maj hålls även en påbyggnadskurs: IFRS 16 – Leases – Påbyggnad

 

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum: 3 maj 2018
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Länk till anmälan.
Sista anmälningsdag: 26 april
 

Guide