IFRS 16 – Leases – Påbyggnad (Stockholm) | KPMG | SE

IFRS 16 – Leases – Påbyggnad (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig kunskap om redovisning av leasing enligt den nya standarden IFRS 16 som träder i kraft den 1 januari 2019.

8 Maj 2018, 9:00AM - 12:00PM, CET

Välkommen på kurs den 8 maj om det nya regelverket IFRS 16

Kursinnehåll
IFRS 16 innehåller många olika inslag kopplat till leasing och flera av de bedömningar som behöver göras är svåra. I påbyggnadskursen fördjupar vi resonemangen om bland annat bedömningar om leasingperioden och diskonteringsräntan. Vi exemplifierar med några beräkningar. Vi behandlar även de effekter IFRS 16 har på redovisning av sale-and-leaseback och för leasetagare som vidarehyr. Standardens fördjupade upplysningskrav om bland annat rörliga leasingavgifter och förlängningsoptioner berörs också.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i företag som tillämpar IFRS och har grundkunskaper om IFRS 16.

Kursansvarig
Hans Hällefors

Föreläsare
Redovisningsspecialister KPMG

Grundkurs
Den 3 maj hålls även en grundkurs: IFRS 16 – Leasingavtal – Grundläggande

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information:

Datum: 8 maj
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Länk till anmälan.
Sista anmälningsdag: 27 april
 

Guide