Välkommen till KPMG:s Finansnätverk - Stockholm | KPMG | SE

Välkommen till KPMG:s Finansnätverk - Stockholm

Tema GDPR och DPO

23 April 2018, 9:30AM - 3:00PM, CET Stockholm, Sverige

Den 23 april välkomnar vi er till KPMG:s Finansnätverk för finansiella institut.

Denna träff kommer ha fokus på Dataskyddsförordningen (GDPR) och Data Protection Officer (DPO) med våra experter Angelina Madunic och Ann Ekstrand, båda från KPMG Financial Legal Services.

Ökat integritetsskydd, transparens och tydlighet för medborgare är syftet med EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj i år. Förändringarna kräver översyn och kontroll av såväl organisationen som samtliga IT-system och processer. Angelina och Ann kommer under förmiddagen att prata om de utmaningar banker står inför i och med införandet av GDPR samt ge konkreta tips inför den praktiska tillämpningen av förordningen. Vidare kommer de under eftermiddagen prata om Data Protection Officers (DPO) roll, ansvarsområden, kvaliteter m.m.

Har ni frågor som ni vill att vi tar upp för diskussion får ni gärna skicka önskemål om dessa i förväg. Maila Anna Nöre, anna.nore@kpmg.se.

Pris för deltagande

5000 kr/institut och 2 personer. Befintlig kund erhåller 500 kr rabatt. Vid deltagande vid fler än en nätverksträff utgår en rabatt på 500 kr per genomfört nätverksmöte per år. Exempel: befintlig kund deltar vid 3 träffar betalar totalt 12 000 kr (4500+4000+3500). Pris för tillkommande person/institut: 1000 kr. Moms tillkommer.

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Agenda
09:30 Frukost och mingel
10:00 Bakgrunden till GDPR och praktisk tillämpning
11:00 Frågor och erfarenhetsutbyte
11:30 Lunch
12:30 Data Protection Officers roll i banken
13:30 Fika
14:00 Frågor och erfarenhetsutbyte
14:30 Summering av dagen

Tid: 23 april 2018, 9:30-15:00 (frukost 9:30-10:00)

Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm

Anmälan: Länk till anmälan

Sista anmälningsdag: 2018-04-18

Kontakt: Anna Nöre, anna.nore@kpmg.se, +46 (0)73 327 21 47
 

Guide