Utbildning inom AML för dig som är specialist | KPMG | SE

Fördjupad utbildning inom AML för dig som är specialist (Stockholm)

Utbildning för den som i sitt dagliga arbete möter frågor inom detta område och som behöver fördjupa sina kunskaper.

16 Januari 2018 - 17 Januari 2018, 2:00PM - 4:30PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer höga krav på kompetens inom området

På grund av stor efterfrågan erbjuder vi nu ytterligare ett tillfälle att gå utbildningen!

Särskilt höga krav ställs på bankernas centralt funktionsansvariga och särskilt utsedda befattningshavare, samt de som i sin anställning ofta möter frågor som rör åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (exempelvis AML-analytiker eller utredare).

I anledning av detta har KPMG tagit fram en utbildning för den som i sitt dagliga arbete möter frågor inom detta område och som behöver fördjupa sina kunskaper. Kursen är praktiskt inriktad och kommer bland annat att ta upp följande områden:

  • Metod för att genomföra och dokumentera en riskbedömning
  • Rutiner för modellriskhantering
  • Lämplighetsprövning av personal
  • Stickprov och andra kontroller i första och andra försvarslinjen
  • Handlingsplan för att uppnå tillräcklig kundkännedom på alla kunder
  • Periodisk rapportering till Finansinspektionen
  • Trender och särskilt riskfyllda områden

Kursen ger även tid och utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Grundkurs och fördjupningskurs
För den som behöver en introduktion eller repetition på en mer övergripande nivå finns möjlighet att gå en grundkurs före fördjupningskursen. Det är även möjligt att endast gå grundkursen.

Under grundkursen bjuder vi på fika och för de som deltar vid fördjupningskursen bjuder vi på lunch och fika.

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum grundkurs: 16 januari december kl. 14-18

Datum fördjupningskurs: 17 januari kl. 09-16:30

Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm

Kostnad:
Grundkurs: 2500 kr/deltagare
Fördjupningskurs: 5000 kr/deltagare.
4500 kr/deltagare vid två anmälda/bank
4000 kr/deltagare vid tre anmälda/bank
3500 kr/deltagare vid fyra eller fler anmälda/bank

Anmälan: Länk till anmälan

Sista anmälningsdag: 10 januari

Kontakt: Sebastian Thapper via e-post eller telefon, sebastian.thapper@kpmg.se, 08-723 91 00.

Guide