KPMG:s Stora Skattedag 2017 | KPMG | SE

KPMG:s Stora Skattedag 2017

KPMG Skatt bjuder in till årets Stora Skattedag den 9 november på Hotel At Six, vid Brunkebergstorg i Stockholm.

9 November 2017, 11:45AM - 7:30PM, CET

Boka direkt

Torsdagen den 9 november bjuder vi in till KPMG:s Stora Skattedag på nya At Six Hotel vid Brunkebergstorg i Stockholm. Vi erbjuder en eftermiddag  med högaktuella ämnen och intressanta talare där skatt och politik står i fokus. Vi inleder med att lyssna till en av Sveriges kommande profiler inom svensk politik. Emil Källström, ekonomisk politisk talesperson i Centerpartiet med innovation och hållbarhet som två starka ledord. Därefter följer en fullspäckad eftermiddag med fördjupningspass i många aktuella  skattefrågor.

 

Vi avslutar med att lyssna till en legendar inom svensk politik, Sveriges tidigare statsminister Göran Persson som idag brinner för hållbar utveckling. Göran Persson delar med sig av sina erfarenheter från maktens centrum och kommer även att ge sin  analys av den ekonomipolitiska situationen idag. 

 

You are invited to KPMG’s annual Tax Day at At Six Hotel in Stockholm on November 9, 2017, focusing on the relation between Tax and politics. We will start with a light lunch at 11:45 followed by Emil Källström economics political spokesman for the Center party. The afternoon will be divided into different passes covering a variety of tax subjects, of which one option will be in English during each pass.  The day will close with the former Swedish Prime Minister, Göran Persson, sharing his view on the political situation today, followed by some food and refreshments.  

 

Tina Zetterlund
KPMG Skatt

 


Välj ett av  tre fördjupningspass vid varje timme 13-16.

13:00-13:45 Fördjupningspass 1

1a) Aktuella skatt- och momsfrågor inom fastighets- och byggbranschen
Vi går igenom paketeringsutredningen, var står vi idag? Hur påverkar ränteavdragen fastighetsbranschen? Vi diskuterar viktiga mål som tas upp i HFD och andra nyheter som rör fastighetsvärlden.

1b) Innebörden av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet
Förslaget om införande av det ekonomiska arbetsgivarbegreppet innebär stora förändringar för alla bolag som anlitar personal från utlandet eller har personer på tjänsteresor i Sverige från t.ex. utländska koncernbolag. Personalen kommer i många fall att beskattas i Sverige och det innebär omfattade rapporteringsskyldigheter både för arbetsgivaren och arbetstagaren. Passet kommer att behandla innebörden av de föreslagna förändringarna samt vad arbetsgivare kan göra för att minska den administrativa bördan.

1c) Brexit in detail What is the latest news in terms of the current Brexit negotiations?
What are companies currently doing to prepare for the pending Brexit, and what should you be doing?  What are the main tax issues that are currently in focus?  These and other interesting issues will be discussed by our KPMG "Brexpert" Tim Sarson who will be joining from KPMG UK (In English).

 

14:00-14:45 Fördjupningspass 2

2a) Reformerad bolagsbeskattning med ränteavdragen i huvudfokus - en fördjupad diskussion
Vi går igenom de nya skattereglerna för företagssektorn som aviserades i 2018 års ekonomiska budgetproposition mot bakgrund av promemorian "Nya skatteregler för företagssektorn". I fokus står framförallt nyheter och förändringar kopplat till ränteavdragen. 

2b) Aktuella frågor för tillväxtföretag
Under passet reflekterar vi över konsekvenser av det tillbakadragna förslaget om förändrade 3:12-regler. Vi tar bland annat upp förslaget om kvalificerade personaloptioner, nya spelregler för ersättning av styrelsearvoden och kommande förändringar av definitionen av fåmansföretag.

2c) Taxation of the Digital Economy – global trends and changes
Tax regimes around the world are undergoing significant change as regulators seek to expand their tax bases to apply to digital providers of services, remote e-commerce sales, and to intermediaries involved in these sales (such as payment providers and logistics companies). We will explore regulatory approaches being applied around the world to the digital economy, including VAT/GST changes and wider measures such as the recently proposed equalization tax.  (In English)

 

14:45-15:15 Kaffepaus

15:15-16:00 Fördjupningspass 3

3a) Leasing och skatter - regelverk under förändring
Hanteringen av leasing är ett ämne som är allt mer i ropet. Regeringen presenterade i somras ett förslag som innebär att särskilda skatteregler skulle införas för finansiell leasing. Samtidigt har den momsmässiga hanteringen inom leasingverksamhet kommit att bli föremål för rättslig prövning, inte minst vad gäller begränsning av avdragsrätten för ingående moms.  

3b) BEPS - Aktuella trender hos Skatteverket och domstolar
Passet behandlar den utveckling som skett på Transfer Pricing-området med anledning av BEPS och hur vi ser att regelverket används retroaktivt av Skatteverket i revisioner och domstolsprocesser, vid t.ex. DEMPE-utredningar och hantering av goodwill vid koncerninterna överlåtelser. 

3c) Global trends and best practices in tax management
Pressure on tax departments continues to increase from both internal and external stakeholders. To meet these increasing pressures, new, different, and efficient ways of working are required. During this session, we will look at current global trends regarding tax management, focusing on issues such as technology and outsourcing. We will also present insights from KPMG’s Global Tax Benchmarking Survey, featuring input from more than 300 tax leaders in 30 countries, looking at where tax departments are today and how they plan to transform for tomorrow.  (In English)

 

16:15 - 16:55 Fördjupningspass 4

4a) Aktuella rättsfall
Under det senaste året har det kommit flera intressanta rättsfall som har stor betydelse inom företagsbeskattningens område. Vi presenterar och diskuterar några av dessa spännande rättsfall.

4b) Vad gör man när bolagets ledande befattningshavare använt företagskortet i privat syfte
Frekvent rapporterar media om ledande befattningshavare som med bolagets medel representerat, rest och använt företagskortet till privata inköp. KPMG:s specialister i skatterätt och oegentligheter berättar om hur man kan förebygga och minimera riskerna att situationen uppkommer samt hur situationen bör hanteras om den redan uppkommit.

4c) US Corporate Tax Reform
The Trump Administration and Republicans in Congress have proposed the most far-reaching and significant corporate tax reform in more than 30 years.  What are the details and how likely is it the proposals will be enacted; how will it impact European companies with US operations;  what actions should be taken now in anticipation of the changes; and how will it potentially affect the US approach to BEPS? (In English)

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer Information

Datum: 9 november 2017

Tid:  11.45 Registrering och enklare lunch
        12.15 Emil Källström, Centerpartiet
        13.00 Fördjupningspass
        17.00 Göran Persson f.d. statsminister
        18.00 Mingel med mat och dryck

Plats: AT Six Hotel, Brunkebergstorg, Stockholm

Kostnad: Eventet är kostnadsfritt

Anmälan: Länk till anmälan

Sista anmälningsdag: 1 november 2017.
Antalet platser är begränsat. Först till kvarn gäller, när eventet är fullt  registreras du på väntelista.

 

Guide

Talare

Emil Källström
Riksdagsledamot Finansutskottet, Västernorrlands län
Ekonomisk politisk talesperson, Centerpartiet

Göran Persson
Konsult och föreläsare
Sveriges Statsminister 1996-2006