Skillnader K3 – IFRS 3 (Stockholm) | KPMG | SE

Skillnader K3 – IFRS (Stockholm)

Kursen vänder sig till dig som behöver kunna förstå de viktigaste skillnaderna som påverkar resultat- och balansräkningar i regelverken.

3 Oktober 2017, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Välkommen på kurs den 3 oktober om skillnaderna mellan IFRS och K3

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för de viktigaste skillnaderna mellan IFRS och K3 avseende tillgångar och skulders värdering vid upprättande av koncernredovisning.

Kursinnehåll
Efter en kort inledning om grunderna för regelverken IFRS och K3 går vi igenom de viktigaste områdena där värderingsreglerna ger olika utfall i resultat- och balansräkningar upprättade enligt respektive regelverk.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som behöver kunna förstå de viktigaste skillnaderna som påverkar resultat- och balansräkningar i regelverken. Det kan till exempel vara inför en övergång till IFRS, för att kunna hantera koncernintern rapportering enligt IFRS när K3 tillämpas lokalt eller för att lättare kunna jämföra årsredovisningar och koncernredovisningar, trots att de inte upprättats enligt samma regelverk.

Kursansvarig
Conny Lysér

Lärare
Redovisningsspecialister KPMG

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum: 3 oktober 2017, kl 09:00-12:00
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 26 september 2017

Kontakt praktiska frågor:
Petra Ramsten via e-post eller telefon
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02

Guide