Kassaflödesanalys – Grundläggande (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig grunderna inom kassaflödesanalys enligt gällande regelverk.

10 Oktober 2017, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Välkommen på kurs i Kassaflödesanalys - Grundläggande den 10 oktober

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på IAS 7 Rapport över kassaflöden. Kursen behandlar upprättande av kassaflödesanalys i juridisk person.

  • Syfte med kassaflödesanalys
  • Regler och praxis
  • Uppställningsform
  • Metod/arbetsteknik
  • Avskrivningar, nedskrivningar och investeringar
  • Förändring eget kapital
  • Analys utifrån kassaflödesanalys

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar med redovisning/bokslut och upprättande av årsredovisning.

Kursansvarig
Joanna Berg

Lärare
Redovisningsspecialister KPMG

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum: 10 oktober 2017
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 3 oktober 2017

Kontakt praktiska frågor:
Petra Ramsten via e-post eller telefon
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02

Guide