K3 Koncern - Stockholm | KPMG | SE

Koncernredovisning enligt K3 – Grundläggande (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig grunderna inom koncernredovisning enligt K3.

12 Oktober 2017, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Välkommen på kurs den 12 oktober om Koncernredovisning enligt K3 - Grundläggande

Kursen syftar till att ge dig grunderna inom koncernredovisning enligt K3.

Kursinnehåll
Kursen bygger på årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Målet är att deltagarna efter kursens genomgång ska kunna upprätta ett enklare koncernbokslut. Vi varvar teori och praktiska exempel.

  • Genomgång av grundläggande principer
  • Upprättande av förvärvsanalyser
  • Fördelning av obeskattade reserver
  • Interna mellanhavanden och internvinster

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill lära dig grundläggande teori och metodik inom koncern- redovisning.

Kursansvarig
Louise Sjödin

Lärare
Redovisningsspecialister KPMG

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 12 oktober kl 09.00-12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Anmäl dig här.
Sista anmälningsdag: 5 oktober

Kontakt praktiska frågor:
Petra Ramsten via e-post eller telefon
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02

Guide