K3 och K2 Update Ideell sektor - Stockholm | KPMG | SE

K3 och K2 Update Ideell sektor (Stockholm)

För dig som arbetar i den ideella sektorn finns en särskild Updatekurs.

5 Oktober 2017, 1:00PM - 3:00PM, CET

Boka direkt

K2 och K3 - Nu är det dags att välja!

Från och med årsredovisningen 2017-12-31 ska stiftelser och ideella föreningar välja mellan K2 och K3 när de upprättar sin årsredovisning. Alla större företag måste tillämpa K3. K2 är ett enklare regelverk som mindre stiftelser och ideella föreningar kan välja.

Vilka företag får tillämpa K2?
Mindre företag.
< 50 anställda, 2 år i rad.
< 40 miljoner i balansomslutning, 2 år i rad.
< 80 miljoner i omsättning, 2 år i rad. Ett kriterium får överskridas men inte två.

Dock inte moderföretag i en större koncern. Olika regelverk får tillämpas i en koncern.

K3 är ett genomarbetat regelverk för årsredovisning. Det gamla regelverket för årsredovisning var ett lapptäcke. K3 är ett heltäckande regelverk där alla regler samlats på ett och samma ställe vilket gör det smidigare att använda.

K2 är ett förenklingsregelverk som gör det enklare att ta fram årsredovisningen, men det innebär också att årsredovisningen ger en förenklad bild av verkligheten. Det blir således en avvägning mellan att göra arbetet enklare och om stiftelsen eller den ideella föreningen kan tänka sig att ge en förenklad bild. För många mindre företag är informationen tillräckligt bra, även om den är förenklad. Regelverket bygger också på försiktighetsprincipen.

Flera av KPMGs redovisningsspecialister har deltagit i BFNs arbete med att ta fram K2 och K3. De har stor erfarenhet av regelverken efter att ha hjälpt många företag med övergången samt frågor som uppkommit vid tillämpning av K2 och K3.

Möt specialisterna på våra kurser och ta del av deras erfarenheter kring övergången och vilka effekter den ändrade normgivningen får på företagets årsredovisning.

För dig som arbetar i den ideella sektorn finns en särskild Update-kurs som fokuserar på de frågor som är av särskilt intresse inom den ideella sektorn. Bokföringsnämndens nya K2-regler innebär att även mindre stiftelser och mindre ideella föreningar som upprättar årsredovisning ska följa ett K-regelverk när årsredovisning för 2017-12-31 upprättas. I kursen går vi igenom hur K2 och K3-regelverken är uppbyggda och vilken effekt övergången till K2 och K3 får för organisationer i den ideella sektorn.

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 5 oktober, kl 13:00-15.00. 
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 2.400kr. 
Anmälan: Anmäl dig här.
Sista anmälningsdag: 28 september

Kontakt praktiska frågor:
Petra Ramsten via e-post eller telefon
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02

Guide