Koncernredovisning enligt K3 – Påbyggnadskurs | KPMG | SE

Koncernredovisning enligt K3 – Påbyggnadskurs (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom koncernredovisning enligt K3.

19 Oktober 2017, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Välkommen på kurs den 19 oktober om Koncernredovisning enligt K3 - Påbyggnadskurs

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom koncernredovisning enligt K3.

Kursinnehåll
Kursen bygger på årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Målet med är att deltagarna efter kursens genomgång ska kunna upprätta en koncernresultat- och koncernbalansräkning enligt K3 med de vanligast förekommande transaktionerna. Vi varvar teori och praktiska exempel.

  • Förvärvsanalys 
  • Justering av förvärvsanalysen 
  • Förändringar i ägarandel – köp/försäljning av dotterföretag
  • Minoritetsintresse 
  • Internvinster

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom koncernredovisning enligt K3. Kursen lämpar sig även bra som uppdatering.

Kursansvarig
Louise Sjödin

Lärare
Redovisningsspecialister KPMG

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 19 oktober, kl 09:00-12:00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Anmäl dig här.
Sista anmälningsdag: 12 oktober

Kontakt praktiska frågor:
Petra Ramsten via e-post eller telefon
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02

Guide