K3 Årsredovisningens utformning - Stockholm | KPMG | SE

K3 Årsredovisningens utformning (Stockholm)

Vi går igenom vilken information som en K3-årsredovisning ska innehålla vad gäller förvaltningsberättelse, redovisningsprinciper och noter.

4 Oktober 2017, 3:00PM - 5:00PM, CET

Boka direkt

K2 och K3 - nyheter, erfarenheter, möjligheter och fallgropar

Övergången till K2 och K3 är den största förändringen inom redovisning i Sverige på mycket länge. Att tillämpa något av regelverken har varit obligatoriskt för de flesta företag sedan 1 januari 2014.

Årsredovisningslagen ändrades 2016 och K2 och K3-regelverken har anpassats till den nya lagstiftningen. Bl.a. minskas kraven på tilläggsupplysningar för de mindre företagen. Bokföringsnämndens K2-regler innebär också att mindre stiftelser, ideella föreningar och handelsbolag som upprättar årsredovisning ska välja mellan K2 och K3 när årsredovisning för 2017-12-31 upprättas.

För de företag som redan tillämpat K2 eller K3 är det nu dags att ta nästa steg. Tillämpas reglerna på rätt sätt? Finns det möjligheter i regelverken som företagen inte använder? Vilka är de största fallgroparna? Finns det förbättringsmöjligheter i företagens årsredovisningar?
Flera av KPMGs redovisningsspecialister har deltagit i BFNs arbete med att ta fram K2 och K3. De har stor erfarenhet av regelverken efter att ha hjälpt många företag med övergången samt frågor som uppkommit vid tillämpning av K2 och K3.

Möt specialisterna på våra kurser och ta del av deras erfarenheter kring övergången och vilka effekter den ändrade lagstiftningen och normgivningen får på företagets årsredovisning.

Kursen K3 Årsredovisningens utformning handlar om vilken information en K3 årsredovisning ska innehålla vad gäller förvaltningsberättelse, redovisningsprinciper och noter. Kursen behandlar också ändringar som skett i årsredovisningslagen och i normgivningen.

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 4 oktober, kl 15.00-17.00. 
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 2.400kr. 
Anmälan: Anmäl dig här.
Sista anmälningsdag: 27 september

Kontakt praktiska frågor:
Petra Ramsten via e-post eller telefon
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02

Guide