Redovisning av inkomstskatter (K3 och IAS 12) (Stockholm)

Kursen syftar till att deltagarna ska bli förtrogna med hur man redovisar uppskjuten och aktuell skatt såväl i koncern som i juridisk person.

11 September 2017, 9:00AM - 5:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till de som vill lära sig mer om hur inkomstskatter redovisas utifrån reglerna i K3 samt IFRS reglerna. Regelverken ställer långtgående krav på att beakta uppskjuten skatt i redovisningen såväl i koncerner som i juridisk person.

Eftersom kursen även behandlar hur skatt redovisas i koncerner bör deltagarna ha grundläggande kunskaper i koncernredovisning.

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på hur man i K3 redovisar inkomstskatter och behandlar också redovisning av inkomstskatter inom IFRS regelverket.

  • Kursen baseras på K3 kap 29 Inkomstskatter och IAS 12 Inkomstskatter.
  • Beräkningsmetoder och regler för redovisning av aktuell och uppskjuten skatt i koncern och i juridisk person.
  • Presentation i balans- och resultaträkningen samt tilläggsupplysningar.
  • Skillnader mellan K3 och IFRS

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 11 september 2017, Kl. 9.00 - 17.00
Plats: KPMGs lokaler på Vasagatan 16 i Stockholm
Kostnad: 6000 kr (exkl moms)
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 4 september 2017

Kontakt praktiska frågor
Petra Ramsten via e-post eller telefon,
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02. 

 

Guide