Nedskrivningar (K3 & IAS 36) (Stockholm)

Kursen syftar till att deltagarna ska kunna identifiera nedskrivningsbehov och göra en nedskrivningsprövning (ett så kallat Impairment test).

12 September 2017, 1:30PM - 5:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till dig som behöver känna till regler och praxis rörande nedskrivningar inom tillämpningsområdet för IAS 36 Nedskrivningar och K3 kap 27 Nedskrivningar.

Kursinnehåll:
Kursen tar sin utgångspunkt i IAS 36 Nedskrivningar där det bland annat framgår att Impairment test på goodwill ska göras årligen. Kursen behandlar den praktiska hanteringen av Impairment test och tar upp de centrala delarna i IAS36. Utifrån IAS 36 görs också en jämförelse med reglerna i K3 kap 27 Nedskrivningar.

Områden som vi går igenom på kursen:

  • Hantering av goodwill 
  • Indikationer på nedskrivningsbehov 
  • Beräkning av återvinningsvärde 
  • Kassagenererande enhet 
  • Diskonteringsfaktor 
  • Hantering av aktier i dotter- och intresseföretag 
  • Upplysningskrav och dokumentering
     

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 12 september 2017 , Kl. 13.30 - 17.00
Plats: KPMGs lokaler på Vasagatan 16 i Stockholm
Kostnad: 3750 kr (exkl moms)
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag:
 5 september 2017

Kontakt praktiska frågor
Petra Ramsten via e-post eller telefon,
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02.

Guide