IFRS 9 - Corporates (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig kunskap inom redovisning av finansiella instrument enligt det nya regelverket IFRS 9

19 September 2017, 12:00PM - 3:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Välkommen på kurs den 19 september om det nya regelverket IFRS 9

Kursinnehåll
Vi behandlar, med sikte på icke-finansiella företag, de tre delområden inom redovisning av finansiella instrument som förändras jämfört med dagens standard IAS 39.

Vad kan påverkas av de nya principerna för klassificering av särskilt finansiella tillgångar?
Vad innebär reglerna för nedskrivning av särskilt kundfordringar?
Vilka aspekter påverkas inom säkringsredovisning?

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i företag som tillämpar IFRS.

Kursansvarig
Hans Hällefors

Lärare
Redovisningsspecialister KPMG

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum: 19 september 2017
Tid: 13.00 – 15.00 med efterföljande fika
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 2400 kr
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 12 september 2017

Guide