IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig kunskap inom redovisning av aktierelaterade ersättningar inom IFRS-koncerner

26 September 2017, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Välkommen på kurs den 26 september om redovisning av aktierelaterade ersättningar inom IFRS-koncerner

Kursinnehåll 
IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar påverkar bl.a. hur aktiesparprogram och optionsprogram ska redovisas. Program som till synes kan vara mycket likartade kan beroende på detaljer i villkoren behöva redovisas på helt skilda sätt. Kursen tar upp hur olika typer av villkor hanteras redovisningsmässigt samt vilka belopp som periodiseras över tid och hur periodiseringen sker. 

Vi kommer också att titta på:

  • Redovisning i juridiska personer inom en koncern
  • Sociala avgifter på aktierelaterade ersättningar
  • Uppskjuten skatt kopplat till aktierelaterade ersättningar

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i företag som tillämpar IFRS.

Kursansvarig
Hans Hällefors

Lärare
Redovisningsspecialister KPMG

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum: 26 september 2017
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 19 september 2017

Guide