Ersättning till anställda (IAS 19) (Stockholm)

Kursen syftar till att deltagarna ska förstå innebörden och effekterna av redovisningsreglerna enligt IAS 19, Ersättningar till anställda.

12 September 2017, 4:8PM - 4:8PM, CET Stockholm, Sverige

Boka direkt

Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till revisorer, redovisningskonsulter, controllers och koncernredovisare. Deltagarna bör ha kunskap om redovisning av pensioner enligt Tryggandelagen innan kursstart. Läs gärna igenom IAS 19 innan kursen.

Kursinnehåll:
Kursen utgår från IAS 19, och behandlar hur olika typer av ersättningar till anställda ska redovisas, varav redovisning av förmånsbestämda pensioner är den mest omfattande delen, inklusive upplysningskraven enligt IAS 19 samt praktiska exempel från årsredovisningar för 2016.

Vi tar också översiktligt upp reglerna för redovisning av pensionsstiftelser samt redovisning av kapitalförsäkringar.

Föreläsningar varvas med korta praktiska övningar.

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Tid: 12 september 2017, Kl. 9.00 – 12.30
Plats: KPMGs lokaler på Vasagatan 16 i Stockholm
Kostnad: 3750 kr (exkl moms)
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 5 september


Kontakt praktiska frågor
Petra Ramsten via e-post eller telefon
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02

Guide