IFRS 15 Intäkter - Påbyggnad och praktiska erfarenheter (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig kunskap inom intäktsredovisning enligt det nya regelverket IFRS 15 som träder i kraft den 1 januari 2018.

26 September 2017, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Välkommen på kurs den 26 september om det nya regelverket IFRS 15 - Påbyggnad

Kursinnehåll
I vilken utsträckning kommer den nya intäktsstandarden att påverka er intäktsredovisning? Vilka tilläggsupplysningar krävs? Finns det lättnader i övergångsreglerna som är lämpliga att tillämpa? Vi går igenom de områden som vi identifierat som mest problematiska i samband med implementering och tillämpning av IFRS 15. Vi går även igenom delar av leasingstandarden IFRS 16 avseende de delar som har nära anknytning till IFRS 15. Ytterligare ett område som behandlas är om, och i så fall hur, intäktsredovisningen påverkar i juridisk person.
Kursen avslutas med en gemensam lunch.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i företag som tillämpar IFRS.

Kursansvarig
Carina Edlund

Lärare
Redovisningsspecialister KPMG

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum: 26 september 2017
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3750 kr
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 19 september maj 2017

Kontakt praktiska frågor:
Petra Ramsten via e-post eller telefon
petra.ramsten@kpmg.se, 08-723 98 02

Guide