Välkommen till KPMG:s Finansnätverk

Tema AML och GDPR

30 Augusti 2017, 9:30AM - 3:00PM, CET Malmö, Sverige

Boka direkt

Den 30 augusti välkomnar vi er till nätverksträff inom Nätverket för finansiella institut.

Denna träff kommer ha fokus på nya regelverk i form den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML) samt Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation).

Viveka kommer att prata om nyheterna i den svenska lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som träder i kraft den 2 augusti samt ta upp Finansinspektionens slutliga föreskrifter i samma område. Delar som kommer att behandlas är exempelvis de nya rollerna som ska tillsättas i varje bank, hur strukturen för riskbedömningen har ändrats och vad som menas med en kunds riskprofil.

Ökat integritetsskydd, transparens och tydlighet för medborgare är syftet med EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation (GDPR) som ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och träder i kraft 25 maj 2018. Förändringarna kräver en översyn av både organisation och IT-system. Peter kommer prata om de utmaningar organisationer står inför i och med införandet av GDPR.

Har ni frågor ni vill att vi tar upp för diskussion inom respektive område får ni gärna skicka önskemål om dessa till oss i förväg.

Pris för deltagande
I priset nedan ingår 2 platser per institut. Vid deltagande på mer än ett nätverksmöte utgår det en rabatt på 500 kr per genomfört nätverksmöte för de första 3 deltagartillfällena enligt matrisen nedan. Detta innebär att om ni som befintlig intern-/externrevisionskund har deltagit vid två tidigare nätverksträff betalar ni som 3 500 kr för detta tillfälle, har ni deltagit vid fyra tidigare träffar betalar ni istället 3 000 kr för detta möte. Notera att ni själva kan välja vilka och hur många nätverksträffar ni vill delta på. Ni behöver inte ha deltagit vid tidigare träffar för att anmäla er. Moms tillkommer.

Antal anmälda nätverksträffar Kostnad befintlig intern-/externrevisionskund Kostnad övriga
1 4 500 5 000
2 4 000 4 500
3 3 500 4 000
4 3 000 3 500

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Agenda

09:30 Frukost och mingel
10:00 Nyheter i den svenska lagen om AML
11:00 Frågor och erfarenhetsutbyte
11:30 Lunch
12:30 Dataskyddsförordningen (GDPR)
13:30 Fika
14:00 Frågor och erfarenhetsutbyte
14:30 Summering av dagen

Tid: 30 augusti, kl.09:30-15:00 (frukost 09:30-10:00)

Plats: KPMG Malmö, Nordenskiöldsgatan 8

Anmälan: Anmäl dig här

Kontakt: Angelica Nilsson, Malmö

Sista anmälningsdag: 23 augusti

Guide