Välkommen till KPMG:s Finansnätverk

Tema IKLU och avkastning på likviditet

12 Maj 2017, 9:30AM - 2:30PM, CET Malmö, Sverige

Boka direkt

Då många av er troligtvis är i processen med att ta fram er Interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU) tänkte vi samordna en nätverksträff kring detta område.

Våra regelverksspecialister kommer att gå igenom de nya riktlinjerna från EBA avseende vilken information tillsynsmyndigheter ska begära in om IKLU i samband med Översyns- och utvärderingsprocessen (EBA/GL/2016/10). Vi kommer även att dela med oss av våra erfarenheter från granskningar och rådgivningsuppdrag samt ta upp vanliga fallgropar i IKLU-arbetet.

Eftermiddagen kommer att ägnas åt likviditetshantering och hur man får och kan förvalta likviditetsreserven i dagens lågräntemiljö – och undvika negativ ränta?

Har ni frågor ni vill att vi tar upp för diskussion får ni gärna skicka in önskemål kring detta till oss i förväg.

Pris för deltagande
I priset nedan ingår 2 platser per institut. Vid deltagande på mer än ett nätverksmöte utgår det en rabatt på 500 kr per genomfört nätverksmöte för de första 3 deltagartillfällena enligt matrisen nedan. Detta innebär att om ni som befintlig intern-/externrevisionskund har deltagit vid två tidigare nätverksträff betalar ni som 3 500 kr för detta tillfälle, har ni deltagit vid fyra tidigare träffar betalar ni istället 3 000 kr för detta möte. Notera att ni själva kan välja vilka och hur många nätverksträffar ni vill delta på. Ni behöver inte ha deltagit vid tidigare träffar för att anmäla er. Moms tillkommer.

Antal anmälda nätverksträffar Kostnad befintlig intern-/externrevisionskund Kostnad övriga
1 4 500 5 000
2 4 000 4 500
3 3 500 4 000
4 3 000 3 500

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information:

Agenda

09.30 - 10-00 Frukost och mingel
10.00 - 10.45 Nya riktlinjer för information avseende IKLU (EBA/GL/2016/10)
11.00 - 11.30 Våra erfarenheter kring vanliga fallgropar i IKLU-arbetet
11.30 - 12.30 Lunch
12.30 - 13.30 Att förvalta likviditetsreserven i lågräntemiljö
13.30 - 14.00 Erfarenhetsutbyte
14.00 - 14.30 Fika

Tid: 12 maj, kl.09:30-14:30

Plats: KPMG Malmö, Nordenskiöldsgatan 8

Anmälan: Anmäl dig här

Kontakt: Angelica Nilsson, Malmö

Sista anmälningsdag: 5 maj 2017

Guide