IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder – påbyggnad & praktiska erfarenheter (Stockholm)

Kursen syftar till att ge dig kunskap inom intäktsredovisning enligt det nya regelverket IFRS 15 som träder i kraft den 1 januari 2018.

10 Maj 2017 - 17 Maj 2017, 9:00AM - 12:00PM, CET Stockholm, Sverige

Välkommen på kurs den 10 och 17 maj om det nya regelverket IFRS 15 - Påbyggnad

Kursinnehåll
I vilken utsträckning kommer den nya intäktsstandarden att påverka er intäktsredovisning? Vilka tilläggsupplysningar krävs? Finns det lättnader i övergångsreglerna som är lämpliga att tillämpa? Vi går igenom de områden som vi identifierat som mest problematiska i samband med implementering och tillämpning av IFRS 15. Vi går även igenom delar av leasingstandarden IFRS 16 avseende de delar som har nära anknytning till IFRS 15. Ytterligare ett område som behandlas är om, och i så fall hur, intäktsredovisningen påverkar i juridisk person.
Kursen avslutas med en gemensam lunch.

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som arbetar i företag som tillämpar IFRS.

Kursansvarig
Carina Edlund

Lärare
Redovisningsspecialister KPMG

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Agenda

Mer information

Datum: 10 maj 2017
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3000 kr
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 3 maj 2017

Datum: 17 maj 2017
Tid: 9.00 – 12.00 med efterföljande lunch
Plats: KPMG, Vasagatan 16, Stockholm
Kostnad: 3000 kr
Anmälan: Länk till anmälan
Sista anmälningsdag: 10 maj 2017

Guide