Redovisningsdagen 2016

Välkommen till årets mötesplats för dig som arbetar med redovisning och rapportering!

19 Oktober 2016 - 24 Oktober 2016, 8:30AM - 5:00PM, CET

Redovisningsdagen har tagits fram för att underlätta ditt praktiska bokslutsarbete. Under en fullmatad dag blir du uppdaterad om nyheter och Best Practice inom redovisning.

Redovisningsdagen finns i två olika inriktningar, en för större bolag som tillämpar IFRS och en för övriga bolag. Missa inte denna dag ifall du vill underlätta ditt bokslutsarbete!

 

IFRS, 19 oktober eller 23 november i Stockholm
Årets tema: Projekt för förändrad finansiell rapportering

  • Att tänka på vid införande av nya IFRS för intäkter, leasing och finansiella instrument
  • Systemfrågor vid införande av nya IFRS
  • Praktikfall från Ericsson och Tata Consultancy Services
  • Ny årsredovisningslag och effekter på utvecklingsutgifter och utdelningsbara medel
  • Hur påverkas finansiell rapportering av reglerna om Alternative Performance Measures (Alternativa Nyckeltal)?

Välj mellan två intressemoduler:
A: Leasing vid tillämpning av IFRS 16
B: Konsekvenser av IFRS 9 Finansiella instrument för bolag som inte är banker eller försäkringsbola

Till anmälan

 

BFN, 20 oktober eller 24 november i Stockholm.
Årets tema: Förändringar i ÅRL och K-regelverken med praktiska tillämpningsfrågor

  • Väsentliga förändringar i ÅRL från 1 januari 2016 som kan påverka redovisning av balanserade utvecklingsutgifter, avskrivningar och utdelningsbara medel
  • Nyheter i BFNs K-regelverk 2016 och praktiska tillämpningsfrågor
  • Praktiska konsekvenser av nya regler om hållbarhetsrapport?
  • Aktuella frågor för ekonomi- och redovisningschefer inklusive IT-säkerhet
  • Aktuella skatte- och momsfrågor, tillämpningsfrågor och praktikfall

Till anmälan

Kontakter

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka