Anders Thunholm

Partner

KPMG i Sverige

Anders har lång erfarenhet av internrevision och närliggande rådgivning avseende intern styrning och kontroll, riskhantering och regelefterlevnad. Uppdragen har avsett såväl kartläggning som utvärdering och förbättringsarbete. Han har också erfarenhet från utredning och genomförande av projekt inom IT, organisationsförändringar och liknande. Anders ansvarar för internrevisionsfunktioner inom de flesta branscher, organisationer, främst inom finansiell organisationer men även inom offentlig verksamhet och tillverkande företag. Anders har också genomfört kvalitetsutvärderingar av internrevisionsfunktioner enligt Institute of Internal Auditors (IIA) standard. Anders sitter i IIA:s svenska styrelse sedan flera år. Anders har tidigare innehaft linjebefattningar, främst inom ekonomi och administration i IT-företag, finansiell verksamhet och serviceföretag.

Kompetensområden

Finansiell riskhantering Internal Audit, Risk and Compliance Services Internationella marknader Nationella marknader Regulatory Risk Risk Consulting Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Ekonomiexamen med inriktning på redovisning

Ackreditering

  • Certified Internal Auditor (CIA)

  • Certified in Risk Management Assurance (CRMA)

  • Accredited in Internal Audit Quality Assessment

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler