Mårten Sundholm

Partner

KPMG i Sverige

Mårten Sundholm är rådgivare inom middle market segmentet i företag- och individbeskattningsfrågor. Mårten har bred kompetens med expertkunskap inom regelverket för fåmansföretag/3:12-reglerna. Han ansvarar för affären mot middle market företag i Stockholm.

Kompetensområden

Corporate Tax Family Owned Businesses Middle Market Tax

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonom, Karlstads universitet

Ackreditering

  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang

  • Medlem i FAR

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler