Magnus Sjöström

Head of CIO Advisory

KPMG i Sverige

Magnus är senior rådgivare inom program- och förändringsledning. Han är specialist på komplexa förändringsprogram där IT och affärssystem utgör viktiga komponenter vid införandet av gemensamma processer och system inom komplexa, ofta multinationella, organisationer. Han har en omfattande erfarenhet av programledning och förändringsledning vid implementering av nya eller harmoniserade processer samt större organisationsförändringar. De flesta av uppdragen har utförts i internationella miljöer där hänsyn måste tas till kultur och lokala lagkrav i samband med en ny, gemensam verksamhetsmodell. Innan Magnus började på KPMG var han chef och senior rådgivare, med övergripande kundansvar, på ett nordiskt ERP-baserat konsultföretag. Magnus har branscherfarenhet inom bankväsende, detaljhandel, fordonsindustri, industriell tillverkning, olja och gas, processindustri, tryckeri och media, samt kollektivtrafik.

Kompetensområden

Internationella marknader Management Consulting Nationella marknader Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • M. Sc. Mechanical Engineering & Industrial Production & Organisation, Chalmers tekniska högskola,1998

  • MBA med internationell inriktning, Handelshögskolan i Göteborg, 2002

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler