Ingmarie Severien | KPMG | SE

Ingmarie Severien

Skatterådgivare / Stiftelse- och föreningsjurist

KPMG i Sverige

Ingmarie är jurist med bred och lång erfarenhet av arbete med ideella organisationer och stiftelser. Före sin tid på KPMG arbetade hon ett flertal år på Handelsbanken med både civilrättsliga- och skatterättsliga frågor för ideella organisationer. Hon har också arbetat på tillsynsmyndigheten för stiftelser, som ekonomichef hos Wallenbergstiftelserna samt en kortare tid på annat revisionsbolag med frågor rörande ideella organisationer. Ingmarie sitter även med i styrelsen för Stiftelser i Samverkan och är där sammankallande för skattegruppen samt ingår i redovisningsgruppen.

Kompetensområden

Corporate Tax Ideella och icke vinstdrivande organisationer Professional and Business Services Skatt Stiftelser och ideella föreningar Tax

Utbildning och kvalifikationer

  • Jur. kand, Lunds universitet

Engagemang

  • Styrelseledamot i föreningen Stiftelser i Samverkan

  • Sammankallande för Skattegruppen samt ledamot i redovisningsgruppen.

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka