George Pettersson

VD

KPMG i Sverige

George är VD, senior partner och auktoriserad revisor på KPMG. Han är en av Sveriges mest seniora revisorer med betydande erfarenhet och kunskap från revision av några av Sveriges största bolag. George har lång revisionserfarenhet av multinationella företag, internationell expansion och förvärv. Han har lång erfarenhet av att arbeta med frågor som rör bolagsstyrning och riskhantering. George har arbetat på KPMG sedan 1988 och tillträdde som VD 2013. Han är också ledamot i KPMG EMA Board och KPMG Global Council samt styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce Inc och ledamot i Rådet för finansiell rapportering. Dessutom är George ledamot i FAR:s valberedning. Som vd har George engagerat sig i flertalet samhällsprojekt så som Äntligen Jobb i samarbete med Arbetsförmedlingen samt Ung Företagsamhet där KPMG är Sverige-partner.

Kompetensområden

Audit International Markets National Markets

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonom, Stockholms universitet

Ackreditering

  • Auktoriserad revisor

Engagemang

  • Ledamot i Rådet för finansiell rapportering

  • Ledamot i KPMG EMA Board och KPMG Global Council

  • Styrelseledamot i Swedish-American Chamber of Commerce Inc

  • Ledamot i FAR:s valberedning

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler