Katarina Oebius

Konsult Risk Consulting

KPMG in Sweden

Katarina arbetar sedan 2008 som konsult på KPMG. Katarina arbetar huvudsakligen med internrevisionstjänster samt utför regelbundet kvalitetsutvärderingar av internrevisionsfunktioner. Därutöver medverkar Katarina i rådgivningsuppdrag kopplat till riskhantering, styrning och intern kontroll. Katarina har dessförinnan erfarenhet från arbete vid internrevisionsfunktion på myndighet samt externrevisionserfarenhet. Katarina är verksam i offentlig, privat och finansiell sektor.

Kompetensområden

Forensic Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Bachelor of Business Economics, Luleå Tekniska Högskola, Sweden, 1991-1995

  • IIA (Institute of Internal Auditors) accreditation in quality assessment/validation, 2008

  • Certified internal auditor (CIA), 2003

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler