Anders Malmeby

Styrelseordförande

KPMG i Sverige

Anders Malmeby är delägare samt ordförande i KPMG ABs styrelse och var tidigare ordförande i revisorernas branschorganisation FAR liksom affärsområdeschef för Revision inom KPMG. Anders Malmeby arbetar i huvudsak med noterade och internationella bolag samt tillväxtbolag och är specialiserad mot företag inom media, IT och högteknologi. Anders har lång erfarenhet gällande kapitalmarknadsfrågor, exempelvis gällande prospekt, informationsgivning och bolagsstyrning. Anders har särskild erfarenhet från arbete med frågor kring styrning, riskhantering och intern kontroll relaterat till affärsprocesser och IT.

Kompetensområden

Audit International Markets Media National Markets Technology

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonom, Högskolan i Växjö

  • Påbyggnad Lunds Universitet

  • Gustavus Adolpuhus College, USA

Ackreditering

  • Auktoriserad revisor

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler