Anders Malmeby

Tillförordnad VD och chef verksamhetsområde Revision

KPMG i Sverige

Anders Malmeby är partner, tillförordnad VD för KPMG Sverige och chef för verksamhetsområde Revision. Han var tidigare ordförande i KPMG ABs styrelse samt ordförande i revisorernas branschorganisation FAR. Anders Malmeby arbetar i huvudsak med noterade och internationella bolag samt tillväxtbolag och är specialiserad mot företag inom media, IT och högteknologi. Han har lång erfarenhet gällande kapitalmarknadsfrågor, exempelvis gällande prospekt, informationsgivning och bolagsstyrning. Anders har särskild erfarenhet från arbete med frågor kring styrning, riskhantering och intern kontroll relaterat till affärsprocesser och IT.

Kompetensområden

Audit International Markets Media National Markets Technology

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonom, Högskolan i Växjö

  • Påbyggnad Lunds Universitet

  • Gustavus Adolpuhus College, USA

Ackreditering

  • Auktoriserad revisor

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler