Pernilla Lundqvist

Redovisningsspecialist fokus IFRS och K3

KPMG i Sverige

Pernilla har arbetat på KPMG sedan 2003. Hon inledde sin karriär som revisor men arbetar nu som redovisningsspecialist i medelstora och stora företag samt i noterade företag. Pernilla har bred erfarenhet av rådgivning inom såväl svensk redovisningsnormgivning (K2 och K3) som internationell redovisningsnormgivning (IFRS). Pernilla har bred erfarenheter av redovisningsfrågor i allmänhet och framför av börsnoterade bolag. Pernilla arbetar även i stor utsträckning med utbildning inom IFRS och undervisar såväl internt inom KPMG som externt inom svensk redovisning (K2 och K3), IFRS samt vissa associationsrättsliga frågor. Pernilla anlitas även ofta som sakkunnig i olika tvister. När IFRS infördes 2005 för de noterade bolagen var Pernilla delaktig i ett stort antal IFRS-konverteringsprojekt

Kompetensområden

Accounting Advisory Services Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Ekonomie doktor, Handelshögskolan Göteborg

Ackreditering

  • Pernilla är ansvarar för ny intäktsstandard IFRS 15, i Sverige och i norden.

Funktion och specialisering

  • Ordförande i FARs policygrupp för redovisning

  • Ekonomisk expert i Hovrätten för västra Sverige

  • Ordförande i Regelrådet

  • Medförfattare till böckerna ”IFRS i teori och praktik” och ”IFRS Dilemman”

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler