Magnus Larsson | KPMG | SE

Magnus Larsson

Konsult

KPMG i Sverige

Magnus började på KPMG 1999 och blev certifierad kommunal revisor 2002. Innan dess arbetade han under en tioårsperiod på ett kommunalt bostadsbolag, som kommunsekreterare och som kommunchef. Magnus har lång erfarenhet av revisions och rådgivningsuppdrag inom kommuner, kommunala bolag, landsting, regioner, högskolor, stift, församlingar och privata bolag. Magnus är avdelningschef för KPMG offentlig sektor (revision och rådgivning).

Kompetensområden

Advisory Government and Public Sector International Markets National Markets

Utbildning och kvalifikationer

  • Förvaltningslinjen, inriktning offentlig förvaltning, Göteborgs Universitet

  • Mastersutbildning i ekonomistyrning

Ackreditering

  • Certifierad kommunal revisor

Engagemang

  • Ledamot i SKL:s referensgrupp för god revisionssed

  • Ledamot i styrelsen för Skyrev

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler