Siri Kiessling | KPMG | SE

Siri Kiessling

Ansvarig för Student Branding Rådgivning

KPMG i Sverige

Siri började på KPMG, Management Consulting direkt efter sina studier vid Lunds Tekniska Högskola, Industriell Ekonomi. Hon kom i kontakta med KPMG redan under studietiden då hon medverkade i KPMG International Case Competition (KICC) där hon fick möjlighet att lära känna personer som sedermera blev hennes kollegor. Idag fokuserar Siri på transformationer hos några av Sveriges största företag med specialisering mot finansfunktionen men även med en koppling mot IT. Hon har erfarenhet av stora implementeringsprojekt tillsammans med strategiska projekt där hon har stöttat kunder med att sätta mål och vision med framtida processer och arbetssätt.

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Lunds Tekniska Högskola

  • Utbytesstudier på Politécnica de Madrid, Industriell Ekonomi

Engagemang

  • Ansvarig för Student Branding inom Management Consulting Rådgivning

Kontakta mig

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler