Anneli Hellström | KPMG | SE
close
Share with your friends

Anneli Hellström

Konsult, Head of Financial services inom Digital Transformation & Innovation

KPMG in Sweden

Som ansvarig för Financial Services inom Digital Transformation & Innovation på KPMG Sverige är Anneli Hellström ledande i etableringen av finansiella tjänster. I sin roll vägleder och hjälper hon företag kring verksamhetsmodeller, kostnadshantering, kundstrategier, affärstransformation och organisatoriska förändringar. Innan KPMG jobbade Anneli som projektledare på den nordiska kapitalmarknaden i mer än 15 år. Anneli har omfattande kompetens och erfarenhet inom hela projektlivscykeln, från styrning, planering, och uppstart till kontroll, leveranshantering, uppföljning och slutförande av projekten. Hon har projektlett och ansvarat för en rad multinationella projekt, med länder som Sverige, Finland, Norge, USA, Storbritannien, Island och Luxemburg bland de involverade.

Kompetensområden

Financial Services Innovation Management Consulting Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Stockholms Universitet 1996-2000: Master, ekonomi

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig