Christian Hoinard | KPMG | SE
close
Share with your friends

Christian Hoinard

Ansvarig rådgivning för mindre och medelstora företag

KPMG i Sverige

Christian är Management-konsult inom affärsområdet Rådgivning och har specialiserat sig på frågor relaterade till ekonomiorganisationen med fokus på effektivitet och funktionalitet. Christian är sedan 2005 anställd hos KPMG med inriktning på utveckling av ekonomiorganisationer, -processer och –styrning. Christian har under åren haft andra uppdrag inom KPMG såsom exempelvis kontorschef och för närvarande är Christian ansvarig för KPMGs rådgivningserbjudande till små- och medelstora bolag (SME). Christian har lång operativ erfarenhet i egenskap av ekonomichef/CFO inom svenska och internationella koncerner vilka växte både organiskt och via förvärv. Christian har därigenom stor praktisk erfarenhet av bland annat intern och extern rapportering, av förstudie, genomförande och uppföljning av funktions- och bolagsöverskridande förändringsprojekt. Uppdragen inom KPMG har bl.a. avsett organisations- och processutveckling, outsourcing, projektledning, ledning av förändringsarbete, utvärdering och kravställande på verksamhetsuppföljning och ekonomisk information samt systemstöd, hela tiden med stort fokus på effektivitet, verksamheten och funktionalitet.

Kompetensområden

Family Owned Businesses Middle Market National Markets

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonom, Mälardalens högskola

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka