Mia Falk | KPMG | SE

Mia Falk

Konsult, Forensic and Internal Risk

KPMG i Sverige

Mia har arbetat med att utreda och förebygga korruption och andra typer av oegentligheter sedan mitten av 1990-talet. Hon har en bakgrund från rättsväsendet; bland annat hos Ekobrottsmyndigheten, Finanspolisen och Polisens Nationella Korruptionsgrupp. Hon har även arbetat som internutredare inom FN. Mia bistår sina kunder dels med att utreda misstänkta interna oegentligheter hos såväl kommuner, myndigheter och företag. Hon granskar även organisationers beredskap mot korruption och oegentligheter och bistår dem med att identifiera svagheter och föreslå förändringar i det korruptionsförebyggande arbetet. Mia skapar också företagsspecifika utbildningar och anlitas flitigt som föreläsare, moderator och utbildare inom korruptionsområdet.

Kompetensområden

Ethical business and governance Internationella marknader Korruption Mega trends Nationella marknader

Utbildning och kvalifikationer

  • Fil. Mag. i rättsvetenskap, Örebro universitet

  • Polishögskolan

Engagemang

  • Medlem i Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)

  • Medlem i Transparency International Sverige

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig