Jan Forsell | KPMG | SE

Jan Forsell

Chef verksamhetsområde Rådgivning

KPMG i Sverige

Jan har mer än 17 års erfarenhet av Financial Services. Han anställdes 1993 som revisor på KPMG och fokuserade på kunder inom den finansiella sektorn. År 1995 började han arbeta som konsult inom KPMG Financial Services. Mellan 1999 och 2001 var Jan anställd på Nordea Asset Management som business controller och i ledningsgrupperna för MeritaNordbanken Asset Management och Nordea Funds. Idag sitter Jan med i KPMG:s ledningsgrupp och är en betrodd rådgivare åt en mängd instanser som finansdepartementet, Riksbanken, Riksgälden, Riksrevisionen och Finansinspektionen. Jan har varit ansvarig för ett antal interna revisionsuppdrag inom den finansiella tjänstesektorn då han arbetat för banker, investmentbanker, kapitalförvaltare och försäkringsbolag.

Kompetensområden

Internationella marknader Nationella marknader Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Ekonomie magisterexamen, Stockholms universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka