Raymond Chan

Director, FS Audit

KPMG i Sverige

Raymond har över 27 års erfarenhet av att arbeta som aktuarie i livförsäkringsföretag, pensionsaktuarie samt aktuarierevisor/aktuariekonsult på revisionsbyrå.

Kompetensområden

Financial Services Financial Statement Audit Försäkring Revision

Utbildning och kvalifikationer

  • Kandidatexamen i matematik, Stockholms universitet

  • Aktuarieprogrammet, Stockholms universitet

Engagemang

  • Röstberättigad medlem i Svenska aktuarieföreningen

  • KPMG:s pensionsnätverk

Kontakta mig

  • Stockholm, SE
 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler