Johan Björk | KPMG | SE

Johan Björk

Head of Information Protection and Business Resilience

KPMG i Sverige

Johan är ansvarig för KPMG:s informations- och IT-säkerhetstjänster. Med sexton års erfarenhet av informationshantering från både näringslivet och offentlig sektor har Johan en gedigen och ovärderlig kunskap inom området. Johan hjälper företag och organisationer på ledningsnivå men arbetar också direkt mot systemägare och slutanvändare, genom att omvandla upplevd säkerhet till faktiskt säkerhet. Idag efterfrågar alla organisationer en välfungerande digital miljö att verka inom. Stöld och förstörelse av information blir allt mer vanligt förekommande och konsekvenserna utav detta blir ofta stora ekonomiska kostnader. Johan har sin spetskompetens inom granskning och utvärdering av verksamheters strategi, interna styrning och kontroll av informations- och IT-säkerhet. Före sin karriär på KPMG har Johan arbetat som IT-säkerhetschef på ComHem och som Informationssäkerhetsansvarig på Klarna. Under drygt sex år arbetade Johan som senior säkerhetskonsult för Cybercom Group.

Kompetensområden

Cyber security Cybersecurity GRC Technology and Business Systems Controls IT Advisory IT Management Risk Consulting Rådgivning Technology Technology change Tjänster

Utbildning och kvalifikationer

  • CISM (Certified Information Security Manager)

  • CISSP (Certified Information System Security Professional)

  • SANS Advanced Forensics

Ackreditering

  • Etablering av bedrägeri och säkerhetsforum inom organisationer

  • Identifiering av säkerhetsgap, Upprätthållande av ISO 27001/27002 standarder

  • GRC baserad på interna samt externa intressenters krav (PCI DSS, 27002, GL44 / Finansinspektionens föreskrifter

  • PUL, Post och Telestyrelsen/LEK)

  • Bedrägeriundersökningar och analyser, Incidenthantering

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler