Maria Albanese | KPMG | SE
close
Share with your friends

Maria Albanese

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

På KPMG arbetar Maria främst med K3 och K2 samt med bokföringslagens bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering och systemdokumentation.

Hon arbetar även med att ta fram olika mallar och modeller för att underlätta arbetet med K2 och K3 (t.ex. årsredovisningsmall). Maria håller också seminarier och utbildningar både om K2 och K3 samt om bokföringslagens bestämmelser.

Tidigare arbetade Maria på Bokföringsnämnden. Där arbetade hon med bl.a. att ta fram K2 Mindre aktiebolag, K1 Ideella föreningar samt normgivningen kring bokföringslagens regler om löpande bokföring, verifikationer, arkivering och systemdokumentation.

Maria arbetade också med att besvara remisser på lagförslag om ändringar i årsredovisningslagen och bokföringslagen samt redovisningsfrågor från domstolar. Maria deltog under 2013-2014 som redovisningsexpert i den statliga Redovisningsutredningen.

Kompetensområden

Accounting Advisory Services Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Magisterexamen i företagsekonomi från Stockholms universitet

  • Kandidatexamen i italienska från Stockholms universitet

Funktion och specialisering

  • Redovisningsspecialist, K2 och Bokföringslagen

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka