Emma Andersson | KPMG | SE
close
Share with your friends

Emma Andersson

Konsult

KPMG i Sverige

Emma arbetar med regelverksrådgivning inom företagsstyrning, risk och compliance. Hon arbetar inom funktionen för regelefterlevnad och internrevisionsfunktionen i flera olika finansiella institut. Emma har ansvar för planering av uppdrag, bemanning, genomförande av granskningar och slutlig rapportering i flera uppdrag. Emma har god erfarenhet av att analysera, granska och implementera finansiella regelverk inom bank och försäkring samt rådgivning avseende företagsstyrningsfrågor. Tidigare arbetade hon i en utbildningsorganisation som projektledare för utbildningsaktiviteter riktade till specialister och ledning i försäkringsföretag.

Kompetensområden

Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Uppsala Universitet, Juristprogrammet inriktning EU-rätt

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig