Patrik Anderbro | KPMG | SE

Patrik Anderbro

Marknadsområdeschef SME

KPMG i Sverige

Patrik har arbetat på KPMG sedan 2001 och har även tidigare erfarenhet från branschen sedan 1997. Patrik arbetar främst med små och medelstora företag. Han är auktoriserad revisor sedan 2003 och har haft ledande positioner sedan 2006. Som marknadsområdeschef för Små och Medelstora företag för KPMG Sverige är han även medlem i företagsledningen sedan 2013. Patrik har kombinerat sitt ledarskap med sin roll som påskrivande revisor under hela sin karriär. Han är vald revisor i ett sjuttiotal ägarledda bolag av varierande storlek i olika branscher. Han har även erfarenhet av ledning, samordning och rapportering av revision av publika och större privata bolag.

Kompetensområden

Family Owned Businesses Middle Market National Markets Small Enterprises

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonomexamen, Högskolan Dalarna 1996

  • Löpande interna och externa kurser inom fackområden som redovisning och beskattning

Ackreditering

  • Auktoriserad revisor, 2003

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka