WomenCorporateDirectors in Sweden | KPMG | SE

WomenCorporateDirectors i Sverige

WomenCorporateDirectors i Sverige

WCD är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter och finns på 80 platser över hela världen.

WCD är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter.

WomenCorporateDirectors - A Foundation Inspiring Visionary Boards Worldwide

WCD, WomenCorporateDirectors, är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter. WCD etablerades 1998 och finns på 80 platser över hela världen med syftet är att inspirera till visionärt styrelsearbete.

KPMG International har varit huvudsponsorer till WCD i över 10 år och har ett långsiktigt samarbete på global och lokal nivå. Varje lokalt WCD nätverk drivs av en extern, oberoende ordförande med en co-chair från KPMG. Inom nätverket bjuder vi in till exklusiva träffar där deltagarna tillsammans med inbjudna gäster diskuterar internationella trender och kritiska utmaningar som står högt på agendan hos styrelser i Sverige och runt om i världen idag.

Den svenska delen leds av Kia Orback Pettersson, oberoende i förhållande till KPMG och tillsammans med vår Co-Chair Tina Zetterlund, KPMG.

Kommande WCD-träffar

WCD Sveriges nästa nätverksträff är under Almedalsveckan den 4 juli då det bland annat kommer handla om best practice för beslutsfattande i styrelserummet.

Planerade träffar hösten 2018:

17 september 2018, Stockholm – 16:40 -19:00
27 november 2018, Stockholm – 16:40 -19:00

Medlemskap i WomenCorporateDirectors

Är du intresserad av att bli medlem i WCD? Som medlem blir du en del av det största globala nätverket för kvinnliga styrelseledamöter.

Läs mer om medlemskap i WCD här

Vill du veta mer om WomenCorporateDirectors?

Kontakta:

Kia Orback Pettersson, Chair WCD Sweden
kia.orback@konceptverkstan.se

Tina Zetterlund, KPMG Partner & Co-Chair WCD Sweden
tina.zetterlund@kpmg.se

Karin Eklund, projektledare WCD Sweden
karin.eklund@kpmg.se