WomenCorporateDirectors in Sweden | KPMG | SE
close
Share with your friends

WomenCorporateDirectors i Sverige

WomenCorporateDirectors i Sverige

WCD är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter och finns på 80 platser över hela världen.

WCD är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter.

WomenCorporateDirectors - A Foundation Inspiring Visionary Boards Worldwide

WCD, WomenCorporateDirectors, är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter. WCD etablerades 1998 och finns på 80 platser över hela världen med syftet är att inspirera till visionärt styrelsearbete.

KPMG International har varit huvudsponsorer till WCD i över 10 år och har ett långsiktigt samarbete på global och lokal nivå. Varje lokalt WCD nätverk drivs av en extern, oberoende ordförande med en co-chair från KPMG. Inom nätverket bjuder vi in till exklusiva träffar där deltagarna tillsammans med inbjudna gäster diskuterar internationella trender och kritiska utmaningar som står högt på agendan hos styrelser i Sverige och runt om i världen idag.

Den svenska delen leds av Kia Orback Pettersson, oberoende i förhållande till KPMG och tillsammans med vår Co-Chair Tina Zetterlund, KPMG.

Kommande WCD-träffar

Under 2018 – 2019 kommer Best Practice in the Boardroom att vara det övergripande temat för våra nätverksträffar. Nätverket ska drivas i en modern form, där deltagarna aktivt engagerar sig och medverkar till rätt innehåll och kvalitet. Vi har även ambitionen att ha ett internationellt perspektiv på varje träff, gärna genom att bjuda in en internationell gäst som kan dela med sig av insikter och erfarenheter från sin marknad.


WCD Sveriges nästa nätverksträff är den 17 september då det kommer att vara fokus på dynamiken i styrelserummet.


Planerade träffar hösten 2018:

17 september 2018, Stockholm – 16:40 -20:00
27 november 2018, Stockholm – 16:40 -20:00

Tidigare WCD-träffar

Nätverkslunch Almedalen 2018

En fullsatt lunch och spännande diskussioner i Almedalen med vår gäst från Italien Marina Brogi som inspirerande talare på temat beslutsfattande i styrelserummet. 

 

Nätvärksevent med gäster från UK

Afternoon tea i Stockholm med de brittiska gästtalarna Murray Steele och Sarah Boulton, specialister inom anglosaxisk bolagsstyrning, som diskuterade ”Dynamiken i styrelserummet”.

Medlemskap i WomenCorporateDirectors

Är du intresserad av att bli medlem i WCD? Som medlem blir du en del av det största globala nätverket för kvinnliga styrelseledamöter.

Läs mer om medlemskap i WCD här

Vill du veta mer om WomenCorporateDirectors?

Kontakta:

Kia Orback Pettersson, Chair WCD Sweden
kia.orback@konceptverkstan.se

Tina Zetterlund, KPMG Partner & Co-Chair WCD Sweden
tina.zetterlund@kpmg.se

Karin Eklund, projektledare WCD Sweden
karin.eklund@kpmg.se