Sponsringsamarbeten | KPMG | SE

Sponsringsamarbeten

Sponsringsamarbeten

KPMG bedriver sponsring utifrån våra kunders intressen och nätverk.

KPMG bedriver sponsring utifrån våra kunders intressen och nätverk.

KPMG bedriver sponsring utifrån våra kunders intressen och nätverk. Vi föredrar långsiktiga samarbeten och kraftsamlar oss kring ett fåtal partnerskap och evenemang.

Kungliga Operan

Kultur är en nödvändig del av samhällsbygget. Vi har valt att stödja en institution som förutom att hålla de klassiska verken vid liv arbetar för att sprida operakulturen till nya generationer och grupper. Genom att samarbeta med Kungliga Operan vill vi bidra till en levande och kreativ kultur i Sverige.

Läs mer om Operan.   

 

Good to Great

Vi vill bidra till utvecklingen av framtidens unga tennistalanger och åter ta Sverige till världstoppen inom tennis. Därför är vi partner till Good to Great Tennis Academy som arbetar för att hjälpa unga tennistalanger att nå sin fulla potential.

Läs mer om Good to Great.

 

Ung Företagsamhet

Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. Vi riktar in oss på att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå. Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att stödja Ung Företagsamhet, som varje läsår engagerar över 26000 gymnasieelever i att driva företag. Vi bidrar med kunskap och rådgivning till unga entreprenörer.

Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka