Samhällsengagemang | KPMG | SE

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga reslutat i det samhälle vi verkar i.

Som kunskapsföretag är kunskapsbyggande centralt för de engagemang vi väljer att gå in i.

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar i. Våra engagemang sträcker sig bland annat över områdena hållbarhet, utbildning, och jämställdhet. Som kunskapsföretag är utbildning och kunskapsbyggande centralt för de engagemang vi väljer att gå in i.  Våra insatser består av både ekonomiska bidrag samt kunskapsdelning, tjänsteutveckling och frivilliginsatser.

Arbetsförmedlingen - Äntligen jobb

KPMG är en del av praktikprogrammet ”Äntligen jobb”. Projektet sker i samarbete med Arbetsförmedlingen enligt den modell som Swedbank och Arbetsförmedlingen med gott resultat arbetat fram. ”Äntligen jobb” är ett initiativ som syftar till att underlätta för arbetslösa, utrikesfödda akademiker att få in en fot på arbetsmarknaden.

Läs mer

My Dream Now

Steget från utbildning till yrkesliv kan ibland kännas långt. KPMG samarbetar med My Dream Now, ett socialt företag som engagerar yrkesaktiva att bli förebilder/coacher för gymnasie- och grundskoleungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Vi är regionpartner i Stockholm och genom detta samarbete får våra medarbetare en möjlighet att bidra på ett direkt sätt i vårt samhällsengagemang. Målsättningen är att stimulera ett intresse för en karriär inom vår bransch samt att agera förebilder för unga människor som står inför stora val och behöver coaching.

Läs mer

Ung Företagsamhet

Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. Vi riktar in oss på att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå. Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att stödja Ung Företagsamhet, som varje läsår engagerar över 24 000 gymnasieelever i att driva företag. Vi bidrar med kunskap och rådgivning till unga entreprenörer.

Läs mer

Styrelsebalans

Styrelsebalans arbetar för att skapa samhällsdebatt och förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. Målsättningen är att få in fler kvinnor i svenska bolagsstyrelser och i ledningsgrupper. KPMG har varit partner till Styrelsebalans sedan 2013.

Läs mer

Stockholm Water Prize

Stockholm Water Prize är ett internationellt vattenmiljöpris som främjar forskning och utveckling inom det globala vattenområdet. KPMG är en av grundarna till priset. Varje år delas priset ut till en person, organisation eller institution för framstående vattenrelaterade insatser. Det kan handla om utbildning och kunskapsspridning, mänskliga och internationella relationer, forskning, vattenförvaltning och vattenrelaterat bistånd.

Läs mer

Praktik för utlandsfödda ger fot in på arbetsmarknaden

KPMG driver ett pilotprojekt med arbetspraktik för arbetslösa utlandsfödda akademiker.

 
Läs mer

KPMG ny Sverigepartner till Ung Företagsamhet

Som en del i vårt samhällsengagemang har KPMG valt att gå in som Sverige Partner.

 
Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka