Natasha Sorokina | KPMG | RU | KPMG | RU

Natasha Sorokina

Senior manager, Markets

KPMG in Russia

Publications
Load more
Connections
Load more

Connect with me