Yuzhno-Sakhalinsk | KPMG | RU

Yuzhno-Sakhalinsk

Yuzhno-Sakhalinsk

KPMG Far East Practice

KPMG Far East Practice

KPMG in Russia

  Office location

 • Hokkaido Business Center, 18 Kommunisticheskiy Prospect
 • yuzhno-sakhalinsk@kpmg.ru
 • Yuzhno-Sakhalinsk
 • Russian Federation

  Mailing address

 • Hokkaido Business Center
 • 18 Kommunisticheskiy Prospect
 • Yuzhno-Sakhalinsk
 • 693010
 • Russian Federation

Connect with us

Contacts