Radni doručak- Transferne cene | KPMG | RS

Radni doručak- Transferne cene

Od ponedeljka 28. novembra do srede 30. novembra u periodu od 9 do 11 časova biće održan četvrti po redu Seminar o transfernim cenama.

28 November 2016 - 30 November 2016, 9:00AM - 11:00AM, CET Belgrade, Serbia

Sa idejom upoznavanja sa praktičnim implikacijama transfernih cena i razmene stavova, KPMG organizuje jednodnevni Seminar o transfernim cenama. Teme ovogodišnjeg seminara biće formirane na osnovu Vašeg interesovanja.

Pojam transfernih cena se odnosi na cenu transakcije realizovane između povezanih lica. Odredbe o transfernim cenama poznate su srpskom poreskom zakonodavstvu još od 1991. godine. Međutim, značajan fokus na transferne cene prisutan je tek od 2013. godine. Podnošenje dokumentacije o transfernim cenama uz poreski bilans predstavlja zakonsku obavezu pravnih lica koja beleže transakcije sa povezanim licima. Metodologija za analizu transfernih cena je definisana Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o transfernim cenama koji prate metodologiju OECD Smernica. Svrha dokumentacije o transfernim cenama je ocena tržišne prirode međukompanijskih transakcija, odnosno njihove usklađenosti sa principom „van dohvata ruke“.

Transferne cene predstavljaju aktuelan problem današnjice. Poreski organi vide transferne cene kao najlakšu mogućnost za eroziju poreske osnovice i prelivanje dobiti u jurisdikcije sa niskim poreskim stopama usled neujednačenih pravila poreskih sistema. Stoga, aktivnosti Evropske unije usmerene su sve više na harmonizaciju propisa, primenu preporuka BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) akcionog plana i podizanja svesti kod nacionalnih organa sa ciljem poboljšanja učinkovitosti naplate poreza i sprečavanja poreske utaje. Praksa transfernih cena u Srbiji se brzo približava praksi razvijenih zemalja, a transferne cene su sve češći predmet poreskih kontrola.

KPMG, kao i prethodne tri godine, organizuje jednodnevni Seminar o transfernim cenama sa ciljem da razmenimo iskustva o razvoju prakse u prethodnom periodu, kao i da ukažemo na mogući pristup rešavanju najzastupljenijih praktičnih pitanja.

Termini održavanja seminara:

28. novembar 2016. godine od 9h do 11h

29. novembar 2016. godine od 9h do 11h

30. novembar 2016. godine od 9h do 11h

Lokacija:

KPMG d.o.o. Beograd, Kraljice Natalije 11

Seminar je otvorenog karaktera bez kotizacije i pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže. Broj učesnika je ograničen, a datumi učešća na seminaru će biti utvrđeni u zavisnosti od redosleda kojim se učesnici budu prijavljivali. Termin učešća i konačnu agendu seminara KPMG će dostaviti svakom prijavljenom učesniku do 21. novembra 2016. godine.

Konačna agenda seminara će biti formirana na osnovu predloga tema od strane učesnika. Prijave za učešće na seminaru za najviše tri osobe iz vaše kompanije kao i spisak pitanja u vezi sa transfernim cenama o kojima biste želeli da prodiskutujemo nam možete poslati putem e-mail-a na adresu marijasreckovic@kpmg.com, najkasnije do 20. novembra 2016. godine.  

Nadamo se da ćete nam se pridružiti i na doručku koji će biti održan za vreme seminara i unapred se radujemo Vašem dolasku!

*Učešćem na događaju u organizaciji KPMG d.o.o. Beograd prihvatate da KPMG zadržava pravo korišćenja fotografija sa tog događaja bez pisanog odobrenja lica koja se nalaze na tim fotografijama. Fotografije mogu biti korišćene na zvaničnim KPMG nalozima na društvenim mrežama, websajtu, itd. Molimo lica koja ne žele da budu fotografisana da takav zahtev dostave u pisanoj formi na marketing@kpmg.rs

Contacts

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit