ALM & FTP Seminar | KPMG | RS

ALM & FTP Seminar

U četvrtak 24.novembra 2016.godine, od 10h – 15h, održaće se ALM&FTP Seminar u organizaciji KPMG d.o.o. Beograd.

24 November 2016, 10:00AM - 3:00PM, CET Belgrade, Serbia

Primarna ideja Seminara je da se okupe stručnjaci koje interesuje oblast finansije, ALM, Risk Management, Controlling, Treasury i slično radi razmene stavova, znanja i ideja u vezi aktuelnih izazova u oblasti ALM, FTP i finansijskog menadžmenta u celosti. Seminar je namenjen kako profesionalcima koji se operativno bave ovim funkcijama u bankama, tako i senior menadžmentu.

KPMG d.o.o. Beograd je prepoznao izazove sa kojima se CFO funkcija suočava u današnje vreme. U makroekonomskom okruženju niskih kamatnih stopa, uskih margina, pritisaka regulatornih i drugih operativnih troškova, CFO funkcija je pred velikim iskušenjem da potvrdi svoju ulogu pouzdanog biznis partnera komercijalnim organizacionim delovima u banci.

U nastupajućem periodu Finansije će morati da ulože dodatne napore kako bi obezbedile podršku CEO i top menadžmentu – šta više, uloga i značaj finansijske funkcije u bankama će samo rasti u narednim godinama.

Sve navedeno ćemo lakše postići ukoliko zajednički podižemo kulturu finansijskog i risk menadžmenta u domaćoj praksi. Smatramo da je okupljanje ovakvog karaktera dobar način da doprinesemo ostvarivanju ovih zajedničkih ciljeva.

Agenda:

  • FTP na srpskom finansijskom tržištu
  • FTP i upravljanje profitabilnošću
  • Negativne kamatne stope i uticaj na poslovanje banaka
  • Novi regulatorni zahtevi za rizik likvidnosti  

Seminar je otovorenog karaktera i bez kotizacije. Broj učesnika je ograničen.

Prijave za učešće na seminaru za najviše tri osobe iz vaše kompanije kao i spisak pitanja u vezi sa ALM&FTP temama (pored gore navedenih tema) o kojima biste želeli da prodiskutujemo nam možete poslati putem e-mail-a na adresu: icirkovic@kpmg.com.

Unapred se radujemo Vašem dolasku!

*Učešćem na događaju u organizaciji KPMG d.o.o. Beograd prihvatate da KPMG zadržava pravo korišćenja fotografija sa tog događaja bez pisanog odobrenja lica koja se nalaze na tim fotografijama. Fotografije mogu biti korišćene na zvaničnim KPMG nalozima na društvenim mrežama, websajtu, itd. Molimo lica koja ne žele da budu fotografisana da takav zahtev dostave u pisanoj formi na marketing@kpmg.rs

Contacts

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit