Plata defalcată a TVA. | KPMG | RO
close
Share with your friends

Guvernul României are în vedere introducerea mecanismului privind plata defalcată a TVA.

Este posibila introducerea platii defalcate a TVA.

Toate persoanele impozabile și instituțiile publice întregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 vor avea obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. Contul de TVA va fi deschis în mod automat la unitățile trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora. Cu toate acestea, orice contribuabil poate opta pentru deschiderea unui cont la o o instituție de credit (deși, în prezent, nu toate instituțiile de credit care își desfășoară activitatea pe teritoriul României au infrastructura adecvată deschiderii unor astfel de conturi); Plata defalcată se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA, cu excepția operațiunilor supuse regimurilor speciale (e.g. regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, regimul special pentru agențiile de turism, regimul special pentru bunurile second-hand) sau celor pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei (art. 307 alin. (2)-(5) sau art 331 din Codul Fiscal);

1000

Deputy Senior Partner, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Tax Newsflash

© 2018 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

Mai mult despre KPMG în România

 

Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

 

Transmiteți